Programa de Tutorització entre companys

Ja hem iniciat el Programa de Tutorització entre companys. Durant aquest curs en el nostre col·legi els alumnes de 1r d’ESO i els de 4t d’ESO participaran en aquest programa plantejat des del Departament d’Orientació, com una mesura més dins del Pla de Transició del col·legi, amb la finalitat d’ajudar als alumnes que s’han incorporat a 1r d’ESO en la seua adaptació, ja siga acadèmica, personal y/o social, a esta nova etapa.

Els alumnes receptors de la tutorització són alumnes de 1r ESO i els alumnes que exercixen com a tutors són alumnes de 4t d’ESO. Durant tot el curs es duran a terme trobades formals i organitzats entre els alumnes d’ambdós cursos que voluntàriament han volgut participar en el programa, a més de trobades informals en les hores del pati en què alumnes tutors es preocupen i mostren interés per la marxa del curs dels alumnes tutoritzats.